2017, Stormflod

På en årstid, hvor der normalt ikke sker så meget på strandgrunden, lagde 2017 hårdt ud med stormflod d. 4. januar. Det gik dog ikke så galt. Vandet steg til ca 170 cm over daglig vande, og det betød, at da vandet stod højest, nåede det op til og med den nyanlagte græsplæne. På det tidspunkt var det over midnat og mørkt, så det var svært at tage gode billeder. Til gengæld lå der sne inden vandet steg, så dagen efter begivenheden kunne man se præcis hvor langt op vandet havde været.

Udgivet af

Helene Markussen

Helene vedligeholder brolaugets hjemmeside. Hun sidder også i bestyrelsen som kasserer.